Den gode historie fra skoleåret 2012-2013  er udarbejdes i samarbejde med personalet  og skolebestyrelsen på Korningvej 70 .
 
En LANDSBYORDNING i bevægelse sammen med Korning By. En landbyordning , der styrker  det faglige fællesskab og dermed inklusionen.
 
Vi er hinandens styrke og bedste forudsætning og har fokus på mottoet : "Et godt sted at være og lære". Igennem fagligheden skaber vi inklusionen i Landsbyordningen. Fagligheden forstået både i professionerne og i fagene læs læringsforløbet.
Vi har især været fælles om forløb, der er inden for kategorien den sundhedsfremmende skole og en optimering af de fysiske rammer inden for de vilkår, vi er underlagt.
 
Udviklingskonsulent Merete Meldahl har lavet en rapport  om landsbyordningen i skoleåret 2010-2011, hvor en lang række af centrale personer er blevet interviuwet. Her står bl.a
 
Fordelene ved landsbyordningen
Fordelene nævnes derimod let f. eks.:
 
Denne gode historie er ganske enkelt at ovenstående fordele er i spil i hverdagen.