Ledelsens overordnede refleksion over elevernes resultater:
 
Den faglige udvikling og forbedringen af de resultaterne i matematik og læsning er at spore. Denne gode udvikling vurderer jeg skyldes en målrettet og god tilrettelagt undervisning med brug af IT på alle niveauer. IT som læremidler er en naturlig del af undervisningen på Korning skole og den har for alvor haft sit helt store gennembrud i de to forangående skoleår. Vi fortsætter med at kompetence udvikle inden for brugen af IT i undervisningen med udgangspunkt i målene fra faghæfte nr. 48 IT og mediekompetencer i Folkeskolen.
 
Korning Skole udarbejder  ugeplaner og en elektronisk elevhandleplan for hvert barn fra børnehaveklassen til og med 4. klasse.
Ugeplanerne er et aktivt redskab, der kontinuerligt sikker det gode samarbejde imellem skole og hjem.
 
Elevhandleplanerne  fremlægges ved skole/hjem samtalerne og gøres hermed til et aktivt redskab til brug i løbet af skoleåret ud fra flg:
 
 Formål
 
  • At styrke grundlaget for undervisningens planlægning og tilrettelæggelse og forbedre udbyttet af undervisningen for den enkelte elev.
  • At styrke den løbende evaluering af elevens udbytte af undervisningen.
  • At bidrage til den enkelte elevs faglige, sociale og alsidige udvikling.  
  • At bidrage til at kvalificere drøftelsen af, hvordan der fremadrettet kan støttes op om undervisningen af eleven fra både skolens og forældrenes side. 
  • At styrke samarbejdet mellem skole og hjem. Elevplanen indgår i den regelmæssige underretning af eleven og forældrene om elevernes udbytte af skolegangen.
 
 
Resultaterne giver anledning til følgende tiltag:
 
Skolen vil gerne blive bedre til at fremme det gode samarbejde på tværs af alle ved at sætte fagligheden i centrum i nogle målrettede procesorienteret forløb. Se iøvrigt nærmere beskrivelse af dette under fagligheden i centrum. Og samtidigt styrke den alsidige personlighedsudvikling med udgangspunkt i faghæfte 47 og de omtalte trinmål.
 
Skolen er i særlig grad lykkedes med at give mere plads til alle og skabe ligeværdige vilkår for læring for alle. Afsnittet i skoleplanen "Inklusion eller mere plads til alle" underbygger dette udsagn
 
Skolen er i særlig grad lykkedes med at implementere brugen af IT i undervisningen MED UDGANGSPUNKT I FAGHÆFTE NR. 48. Dette er naturligvis en proces, der på ingen måde er afsluttet men tilgengæld en evig fort farende proces (lånt udtryk fra det svenske sprog) passer bedre end fortsættende. Der er jo fart over feltet med denne udvikling ;-)