Formål for Korning skole 2013 2014:

Korning Skole skal være et godt sted at være og lære for alle. Vi vil fremme det gode læringsmiljø så den optimale læring for alle kan blomstre.

Ligesom formålet er at børn får selvværd af at lykkes med at lære noget fagligt og socialt, og få fornemmelsen af, at det her kan jeg virkelig.

 

Korning skole skal være præget af åbenhed og tolerance, og skal være et sted hvor alle elever kan trives og udvikles. Eleverne skal have et solidt grundlag af både den nationale og den lokale kulturarv, for at være rustet til fremtidens sam­fund præget af forandringer og påvirk­ninger.

 

Hverdagen på skolen skal være præget af en inspirerende undervisning og bygge på positive oplevelser, der stimulerer elevernes nysgerrig­hed, fantasi og virketrang.

 

Vi ønsker en alsidig og engagerende skole, hvor det faglige indhold er tilpasset således, at der til den enkelte elev bliver stillet personlige krav og udfordringer.

 

Skolen skal i samarbejde med forældrene bidrage til elevernes personlige udvikling, så den enkelte elev udvikler tro på egne og andres kvaliteter og muligheder.

 

Skolen skal være det naturlige samlingssted for aktiviteter i lokalsamfundet, og den skal være præget af åbenhed og samarbejdsvilje overfor alle.