Skolens evalueringsplan  formål og konkrete tiltag
 
 
 
Formål:
Fremme en refleksiv kultur, der fremmer en skolekultur, der kan være hjælpsom i forhold til implementeringen af inklusionen
 
 
Vi vil arbejde med en evalueringskultur, der skal støtte ledelse og medarbejdere på Korning Skole og i Landsbyhaven i at gå systemisk til værks med udvalgte fokusområder. Evalueringsværktøjet ”Plexusmodellen” er præsenteret for alle medarbejderne. Den kan både styrke beskrivelsen af det valgte fokus, og følge bevægelsen i udviklingsprocessen og støtte kommunikationen om det valgte fokus.
Vi arbejder videre med  at fremme den refleksive kultur.
 
 
Succeskriterier 2012-2013
 
Alle arbejder med glæde med en skabelon ”Plexusmodellen” for udvikling og  refleksive processer med udvalgte fokus fra evalueringen.
 
Alle medarbejder oplever sammenhæng mellem evaluering, kvalitet og udvikling
 
Plexusmodellen forener det skrappe krav om systematik med virkelighedens krav om overkommelighed i form der støtter kommunikation om udvikling.
 
Vi fremkalder sammen billeder på den ønskede udvikling ved at drøfte og koble modellens seks kategorier :
- Vision ”det vi ser for os”
- Tegn ”tegn er tegn vi bestemmer på en ønsket udvikling”
- Fokus ”fokusering af opmærksomheden på det udvalgte frem for noget andet”
- Handling ”praksis der forfølger og realiserer visionen”
- Evaluering ”hvad har vi nået med det vi har nået”
- Kontekst ”sammenhængen styrer alt”
 
  Medarbejderne indgår i udviklingsprocessens refleksive sløjfer.
 
 

Konkrete tiltag i forhold til Evalueringen i skoleåret  2012-2013 

 

     Ugeplanerne indeholder en evaluering af ugen der gik 

 

     Ved nogle mødefora evalueres udfra "plexusmodellen" i forhold til valgte fokus områder

 

Ved udvalgte mødefora, der fremgår af aktivitetskalenderen for de ansatte og skolebestyrelsen, evaluerer og
udviklinger vi læringsprocesser og konkrete arrangementer eller aktiviteter. Den løbende evaluering er et fast
punkt på dagsordenen og har sit udgangspunkt i ovenstående beskrivelse af plexusmodellen.
 

 

     Klassetrivsel.dk og Trivselsbarometeret fra DCUM udarbejdes i løbet af efteråret 2013

 

      Faglige test 
Vi planlægger med bestemte test uger gældende for hele skolen. Ugerne kommer til at være i relation til   skole/hjemsamtalerne, så resultaterne kan bruges til samtalerne. 2 uger efter testningen får alle børnene er ”løft” med fokus på den største faglige udfordring. Testugerne kombineres med bevægelse og idrætslignende aktiviteter.

 

      Formålet er at give børnene et fagligt løft og på den måde give alle lige mulighed for at lære og chancen for at højne det faglige niveau

 
           Uge 4o  Testes børnene i dansk, matematik og Chips test. Dette kombineres med bevægelse og idrætslignende
           aktiviteter.
           Uge 4 gentages prøverne
           Fag ”løfts” uge med fokus på den største faglige udfordring foregår 14 dage efter test ugerne dvs.  i uge 43 og uge 6
 
           Dialogskemaer/elevhandleplaner