Læsning i 3. klasse: LUS og SL 60
 
 
SL 60 2008 2009  2010   2011    
Hurtige og sikre læsere 50% 60%   67 %    80 %  
Langsomme og delvis sikre 30% 30%   33 %    20 %  
Usikre læsere 20% 10%     0%      0 %   
 LUS              67 %   90 %  
 
SL 60 2012 2013 2014
Hurtige og sikre læsere 80% 85% 90%
Langsomme og delvis sikre 20% 10% 10%
Usikre læsere  0% 5% 0%
LUS 95 95 % 95%
LUS-punkt:

Læsemål for 3. klasse:Pkt. 15 i LUS. "Læser flydende med god forståelse – foretrækker stillelæsning"

 

Korning skole tilrettelægger undervisningen i læsning udfra Hedensted kommunes læsepolitik. Der er udarbejdet en struktur for læsning på Korning Skole med læsestrategier, lydtræning og tilhørende læsebogssystem samtidigt med IT er medtænkt som læremidler på samtlige klassetrin.

Plexus

 
 
KONTEKST
 • Krav om faglig læsning i alle fag
 • Læsere på mange niveauer
 • Mange begynder-læsere
 • Problemer i 4. kl. med forståelseslæsning
 • Implementering af bibliotekar, læsevejleder
 • Styrkelse af faglæreres mulighed for inddragelse af faglig læsning og skrivning i fagene
 • Ny struktur, nye personaler
 • Børnene er ordfattige
 
 
EVALUERING
 • Spørgeskema før/efter børn og voksne
 • Læsetest før/efter
 • Løbende evaluering vha. Lundbergs model
 • Teammøder
 
HANDLING
 • Fagligt læsebånd på tværs af årgange og fag til styrkelse af børnenes ordforråd, læseforståelsesstrategier, viden om verden, tekster og sprog
 • Dialogisk læsebånd til træning og styrkelse af børnenes tale-, skrive og læsekompetence
 • Faglige teammøder med koordinering og sparring vedr. materialer, strategier, elevudvikling m.m.
 • Niveaudelt bibliotekstid
 • Løbende evaluering af det enkelte barns læseudvikling
 
 
FOKUS
 • Ordforråd
 • Læseforståelsesstrategier
 • Genre
 • Det enkelte barns læseudvikling
 • Teamsamarbejde
 
TEGN
 • Fremgang i LUS
 • Fremgang i læsetest
 • Fokusererede børn og voksne
 • Stigende ro og motivation
 • Eleverne overvåger egen læsning
 • Øget fagligt samarbejde og begyndende faglig sparring