Anden dokumentation
 
I skoleåret 12/13 er brugen af  elevintra og forældreintra blevet en aktiv del af hverdagen på Korning Skole. Her kan man også dokumentere børnenes udbytte af undervisningen. Brugen af IT-platformene er implementeret og i sikker brug i  skoleåret 12/13.
I skoleåret 10/11 er det lykkes at få samtlige forældre til at bruge forældreintra ligesom børnene flittigt bruger elevintra. Dette er stadigt gældende i skoleåret 12 13.
 
Personalet på Korning Skole har oprettet en elektronisk logbog, der følger det enkelte barn i sin adfærd og trivsel. Forældrene bliver orienteret, når vi skriver noget nyt i logbogen.
 
For samtlige grupper eller klasser på Korning Skole udarbejdes  hver uge en elektonisk ugeplan for kommende uge med en informationsskrivelse og en evaluering over ugen der gik. Planen indeholder et skema med oplysninger om uges faglige mål og en forventning om den tilhørende træning/lektier på i hjemmene. Ugeplanerne udgives på forældre og elevintra og er således et internt arbejdsredskab med dokumentation og evaluering.
 
Hvert barn har en elevhandleplan, der løbende revideres og bruges aktivt i forhold dokumentation af elevernes udbytte af undervisningen.
 
Elevhandleplanerne dokumenteres udfra trinmålene og de gældende  fælles mål for de enkelte fagområder.