Matematik i 4. klasse: MAT 2/MAT3
 
MAT 2/MAT 3 2009 2010   2011    
Meget sikkert indlært (C7-C10)  55%  60%    62 %
Sikkert indlært (C4-C6)  35 %  40%    38 %
Usikkert indlært (C0-C3)  10%  0 %       0 %
 

 

MAT 2/MAT 3 2012 2013 2014
Meget sikkert indlært (C7-C10) 65% 60% 60%
Sikkert indlært (C4-C6) 35 % 40% 42%
Usikkert indlært (C0-C3) 0% 0 % 8%

Mål:

At hver enkelt elev får arbejdet sig gennem det eller de arbejdshæfter, der forefindes i materialet Trix og Felix for deres klassetrin. Arbejdsmængden vil reguleres efter faglig kompetence med det ekstra materiale, der foreligger i Trix og Felix samt andet relevant materiale.

Endvidere tages der højde for de beskrevne mål fra Hedensted kommunes matematikpolitik. 

Test og prøver:

Der afholdes 2 prøver/test i løbet af et skoleår. Oktober og februar. Prøven/testen i oktober vil være en test svarende til det faglige stof børnene fik lært og arbejdet med på det foregående klassetrin. Prøven/testen i februar vil tage udgangspunkt i børnenes aktuelle faglige klassetrin eller det materiale de senest har arbejdet med.

Arbejdsform:

Eleverne arbejder i grupper, der er sammensat efter deres faglige niveau og efter hvordan de er ”rullet” ind på Korning skole.

Lektier:

    Fremgår af de elektroniske ugeplaner

·         Kan være træning af opgaver, der beherskes selvstændigt, og med det formål at øge elevens sikkerhed.

·         Kan være en undersøgelse med et konkret/praktisk udgangspunkt.