Hvor langt er skolen i kvalitetsudviklingen af en tidssvarende, innovativ skole? Hvordan vurderes grundlaget for at understøtte innovative løsninger med hensyn til undervisningspraksis, organisering mv.?  Den innovative SFO?
 
FARVEL til fabriksundervisning GODDAG til fremtidens fleksible læring er overskriften i ASTERISK nr. 59 september  2011, der netop omhandler dette  tema.
 
Korning Skole oplever sig som være en tidssvarende innovativ skole på vej ......ind i fremtidensskole.
Vi har arbejdet en del med:
- læringsstile 
- fleksibel holddannelse og gruppedannelse
- differentierede læringsmiljøer inde og ude (læringslandskaber) til forskellige børnekroppe
- klasseledelelse
- læringsforløb med det formål at udvikle børnenes fanatasi og sociale kompetencer
- at skabe en refleksiv kultur ( se afsnittet om dette)
 
Vi forsøger, at eksperimentere hvor vores værdier risikovillighed og mod er i spil. Det kalder på en hårfin balance imellem at udvikle og nytænke i forhold til det i forvejen eksisterende.....netop dette er forældrene også meget opmærksomme på....når de synes vi er lidt for eksperimenterendewink