Den sundhedsfremmende skole 2012 -2013
 
Vi har mere bevægelse i undervisningen bl.a bevægelsesmatematik. Alle lærere og pædagoger sætter  mere fokus på bevægelse i forbindelse med den daglige undervisning. Det er vi lykkes med.
Udeskole og cykelture på op til 16 km er i forårs, sommer og efteråret en del af det ugentlige skema
 

Visioner

Tegn

Fokus

Handling

Evaluering

Kontekst

Et helhedstilbud for elever med særlige udfordringer og et forsøg på at mindske den negative sociale arv
Målgruppen er elever, der uden en særlig målrettet indsats risikerer et væsentligt nedsat udbytte af undervisningen. Til denne målgruppe hører
Elever med svage sociale og kulturelle forudsætninger
Ensomme/isolerede elever
Udadreagerende elever
Elever med generelle indlæringsvanskeligheder
 
Timerne og undervisningen 7.4
Sikkerhed 6.0
Rammer 1 7.9
Rammer 2 8.0
Regler uddybet 7.3
Mobning 7.3
Klassen og kammeraterne 7.7
Klasselæreren 8.6
Helbred og velbefindende 7.0
Bonus emne: Sundhed 6.9
Bonus emne: Det fysisk/æstetiske miljø 7.9
Bonus emne: Lærerelevrelation 8.6
Bonus emne: Læring 7.3
Bonus emne: Social trivsel 8.0