Mål for skoleåret 2015- 2016

Samarbejde på tværs i tværfaglige procesorienteret forløb

Faglighed i centrum - læsebånd

Mere plads til alle - at få inklusionen til at sætte spor i virkeligheden

Optimere brugen af IT i  flere læringsprocesserne

 

Samarbejde på tværs i tværfaglige procesorienteret forløb

 

Igennem faglige målrettet undervisningsforløb skaber vi det gode samarbejde på tværs af grupper og personale. Vi ved at vi er sammen om at sætte fagligheden i centrum, og dermed fremme stoltheden af vores samlede indsats - at være fælles om de faglige processer og sammen klappe af de opnåede produkter. At skabe kvalitet i det faglige arbejde fremmer stotheden og lysten til at udvikle.
 
Faglighed i centrum
 
Vi har arbejdet bevidst med at fremme det gode læringsmiljø, så fagligheden i centrum har fået bedre plads i hverdagen. Læsepolitikken har vi haft særligt fokus på i samtlige grupper. Ligesom trinmålene for samtlige fag dansk, natur/teknik, historie,kristendom, matematik, billedkunst, idræt ,svømning og musik er en aktiv del  i forhold til at have fagligheden i centrum.
 
For samtlige grupper eller klasser på Korning Skole udarbejdes  hver uge en elektonisk ugeplan for kommende uge med en informationsskrivelse og en evaluering over ugen der gik. Planen indeholder et skema med oplysninger om uges faglige mål og en forventning om den tilhørende træning/lektier på i hjemmene. Ugeplanerne udgives på forældre og elevintra og er således et internt arbejdsredskab med dokumentation og evaluering.
 
Hvert barn har en elevhandleplan, der løbende revideres og bruges aktivt i forhold dokumentation af elevernes udbytte af undervisningen.
 
Elevhandleplanerne dokumenteres udfra trinmålene og de nye fælles mål for de enkelte fagområder.
 
Læsebånd: ( beskrives i løbet af uge 23)
 
E- learningsprojekt for 2. og 3. klasse
 
Vi planlægger med bestemte test uger gældende for hele skolen. Ugerne kommer til at være i relation til skole/hjemsamtalerne, så resultaterne kan bruges til samtalerne. 2 uger efter testningen får alle børnene er ”løft” med fokus på den største faglige udfordring. Testugerne kombineres med bevægelse og idrætslignende aktiviteter.
Formålet er at give børnene et fagligt løft og på den måde give alle lige mulighed for at lære og chancen for at højne det faglige niveau.
 
Arbejdet med at lave en fælles læsestruktur og nogle portëfolie mapper, der følger børnene fra 0. kl- 4.kl . Det er en del af elevhandleplanerne.
 
Morgensamlingerne får fra kommende skoleår et indhold i forhold til kalenderen /årstiderne i form af fortællinger med det formål at give dagen mening og fremme viden om kultur, historie og kristendommen. Samlingen vil også blive brugt til at øve sange og rytmik. Rytmeinstrumenterne vil blive brugt.

Synlig læring

Alle lærere og pædagoger på Korning skole ved at vi er hinandens bedste forudsætning og styrke, og at det handler om at løfte i flok og selv optræde som en ressourceperson, der gør en forskel. Dette kræver naturligvis vedligeholdelse af både pædagogiske strategier og ikke mindst konkrete værktøjer til dette. I skoleåret 2013-2014 vil vi i højere grad sætte fokus på synlig læring, der bygger på forskning over faktorer, der på virker elevernes læring. 

Vi evaluerer og udvikler undervejs med brug af værktøjet " plexusmodellen".( se evt. afsnittet fremme den refleksive kultur)

 

Dette er også gældende i kommende skoleår 2013 2014:

  *Samarbejdsbaseret problemløsning

 At et barn ”eksploderer” er udtryk for, at dét barnet er blevet bedt om at gøre, ligger uden for dets evner til problemløsning, fleksibilitet og tilpasning og til at udholde frustration. En vigtig præmis i denne tilgang er, at disse børn ikke vælger at være eksplosive eller umedgørlige — ikke mere end et barn vælger at have læsevanskeligheder.  Børn opfører sig ordentligt hvis de kan. 

Vi samarbejder med barnet og forældrene om at få barnet på sporet igen.  Ved hjælp af test, daglige observationer og tæt samarbejde med familien udarbejder vi en handleplan for hvilke kognitive færdigheder, der skal trænes. Det kognitive omhandler vores færdigheder til sansebearbejdning, hvilket er afgørende for vores læring, hukommelse, problemløsning o.l. Når vi mangler færdigheder til at bearbejde informationer reagerer kroppen med frustration, der kan få fysisk udtryk som et barn, der ikke vil deltage. I Sporvognen hjælper vi hinanden på sporet af de manglende færdigheder og træner dem.
 
Børn gør det rigtige, hvis de kan