Undervisningsmiljøvurdering
( siden er under udarbejdelse og færdiggøres onsdag den 5.06.13)
 
Dato for seneste UMV  marts 2013
Dato for næste planlagte UMV  marts 2014
Opmærksomhedspunkter  Børnenes trivsel
Tiltag Legepatrulje og arbejdet med "Kufferten fri for mobberi"
 Se Undervisningsmiljøvurderingen på skolens hjemmeside under informationer og mappen undervisningsmiljø
 

Fremme det gode læringsmiljø

 
Skolen, Landsbyhaven, skolebestyrelsen, forældre, børn , lærere og pædagoger har i skoleårene siden 2008 alle deltaget i en proces, der handler om at fremme det gode læringsmiljø. Samtlige medarbejdere har deltaget i læringsforløb omkring en fælles forståelse for og udvikling af børns trivsel og læring. Ligesom brugen af og viden om værktøjer til den gode kommunikation er blevet til en fælles forståelse og viden.
 
Vi vil fortsætte vores arbejde med  fokus på børnenes trivsel og læring i Landsbyhaven og skolen. I  kommende skoleår 2011- 2012 , hvor vi sætter et særligt fokus på at blive bedre til arbejde med samarbejdsbaseret problem løsning og udarbejdelse af handleplaner for det enkelte barn med det formål at bringe barnet i trivsel og læring.
 
Evaluering af succeskriterier skoleåret 2012-2013

Der er udarbejdet en trivselspolitik for Landsbyhaven, SFO`en og skolen , den findes på skolens hjemmeside som et selvstændigt menupunkt. 

Vi bruger trivselsbarometeret fra DCUM /klassetrivsel.dk i en ny undersøgelse af børnenes trivsel og har lavet en handleplan, der sætter nyttige spor i børnenes hverdag. Et projekt med mere bevidst brug af læringsstile og mere bevægelse i undervisningen er et resultat af dette

Lærere og pædagoger i skolen har deltaget i et fælles udviklingsprojekt omkring det gode læringsmiljø og den gode undervisning med fokus på de mange intelligenser og læringsstile.

Forældrene ser glæden og muligheden ved også at tage ansvar for at deltage i udviklingen af det gode læringsmiljø. De er aktive i projekt "Forældre på banen", der havde sin opstart i 2009. Det bliver fuldt om af årlige fyraftensmøder med aktuelle temaer, der fremmer det gode læringsmiljø
 Vi ser flere glade børn i trivsel og læring
 
 
 
 
Tiltag i skoleåret 09/10
BØRNEMØDE:
 

I skoleåret 2009 -2010 er der kommet nye ting  på skemaet om fredagen. I hele skoleåret vil vi i den første time arbejde med projektet ”Fri for mobberi”  fra ”Mary fonden” i samarbejde med ”Red barnet” Tænk hvis løsningen lå i en kuffert – den kuffert har vi anskaffet os med sociale værktøjer til at fremme den gode trivsel.