APV: Arbejdspladsvurdering set i relation til trivselsundersøgelsen
 
Dato for seneste APV/trivselsundersøgelse  : September 2012
Dato for næste planlagte APV/trivselsundersøgelse  : September 2013
 
 
Opmærksomhedspunkter og tiltag:
 
Det gode samarbejde og udvikling af en fælles skolekultur , der bærer inklusionsarbejdet med masser af trivsel og faglig udvikling. Med forsat  fokus på det gode læringsmiljø
 
 
Fælles udviklingsforløb for skoleåret 2012/2013 med henblik på implementering af en pædagogik og en læring, der fremmer inklusionen.
 
Vi vil fremme det gode samarbejde igennem en fælles faglig og pædagogisk udvikling . At være sammen om at udvikle og dermed fremme stoltheden over resultaterne af disse processer.
 
De fysiske rammer og indretningen af læringsrummene i forhold til at fremme læringen vil være et af vores fælles opmærksomheds punkter.
 
Lejligheden kaldet "Sporvognen"er blevet renoveret og har skabt yderligere plads til alle med henblik på at tilbyde alle lige vilkår for læring.
 
 
Desuden skal nævnes:
Der er lavet en renoveringrapport for Korning skole, der har været til høring i skolebestyrelsen. Marts 2009.
 
www.korningby.dk er der et forslag tili indretning af en  ny multihal, stisystemer omkring skolen og en sportsplads, der kan meget mere end være en sportsplads.