Værdier og Vision for skoleåret 2013 2014 :

 

Skolen:

Dialog, ansvar, begejstring og udvikling, gensidighed og risikovillighed er værdier, der er i spil på Korning Skole. Vi er en skole med plads til forskellighed. Vi har skabt et inkluderende læringsmiljø med kvalitet i undervisningen for alle også forskellige kategorier af udsatte børn. Børnene hjælpes til vækst gennem en anerkendende pædagogik.

 
Vores vision er at skabe den motiverende skole, hvor selvværd og glæde ved at gå i skole fremmer den sociale og faglige udvikling, og hvor undervisningsmiljøundersøgelserne og skolens APV bruges aktivt. Tegn på det er glæde, roligere timer, øget læringsfremgang, konfliktløse frikvarterer samt flere aktive og initiativtagende børn. Endvidere vil vi se glade og nysgerrige børn i trivsel og læring.
 
Landsbyhaven:

Børnehavens læreplaner er med til at sikre, at der bliver sat fokus på barnets kompetencer samtidigt med at der tages hensyn til børns forskellige forudsætninger. Børns læring støttes og udfordres ved alsidige aktiviteter med børnene som medskabere. Der er en vekslen mellem selvvalgte lege, aktiviteter og voksenstyrede tiltag, der giver mulighed for fornyelse og forandring.

Mål og indholdsbeskrivelser for SFO er ligeledes med til at fremme denne udvikling ( se beskrivelser i skoleplanen)