Fremme det gode læringsmiljø

 
Skolen, Landsbyhaven, skolebestyrelsen, forældre, børn , lærere og pædagoger har i skoleårene siden 2008 alle deltaget i en proces, der handler om at fremme det gode læringsmiljø. Samtlige medarbejdere har deltaget i læringsforløb omkring en fælles forståelse for og udvikling af børns trivsel og læring. Ligesom brugen af og viden om værktøjer til den gode kommunikation er blevet til en fælles forståelse og viden.
 
Vi vil fortsætte vores arbejde med  fokus på børnenes trivsel og læring i Landsbyhaven og skolen. I  kommende skoleår 2013- 2014 , hvor vi sætter et særligt fokus på at blive bedre til arbejde med samarbejdsbaseret problem løsning og udarbejdelse af handleplaner for det enkelte barn med det formål at bringe barnet i trivsel og læring.
 
Evaluering af succeskriterier skoleåret 2012-2013

Der er udarbejdet en trivselspolitik for Landsbyhaven, SFO`en og skolen , den findes på skolens hjemmeside som et selvstændigt menupunkt. 

Vi bruger trivselsbarometeret fra DCUM og klassetrivsel.dk i en ny undersøgelse af børnenes trivsel og har lavet en handleplan, der sætter nyttige spor i børnenes hverdag. Et projekt med mere bevidst brug af læringsstile og mere bevægelse i undervisningen er et resultat af dette

Lærere og pædagoger i skolen har deltaget i et fælles udviklingsprojekt omkring det gode læringsmiljø og den gode undervisning med fokus på de mange intelligenser og læringsstile.

Forældrene ser glæden og muligheden ved også at tage ansvar for at deltage i udviklingen af det gode læringsmiljø. De er aktive i projekt "Forældre på banen", der havde sin opstart i 2009. Det bliver fuldt om af årlige fyraftensmøder med aktuelle temaer, der fremmer det gode læringsmiljø
 
          Vi ser flere glade og nysgerrige børn i trivsel og læring