Skolens synspunkter til politikerne og forvaltningen:
 
Korning Skole og Landsbyhaven udgør til sammen en Landsbyordning, vi 
er meget glade for. Vi er i tæt samarbejde med lokalrådet og deltager i 
landsbyudviklingen ”Korning en landsby i bevægelse”.
 
Vi er en skole i bevægelse og er placeret midt i det grønne hjerte af Korning by. (se evt. 
planen for Landsbyudviklingen www.korningby.dk )
 
Bestyrelsen og Korning Skole fastholder at skolen, først og fremmest, er 
en skole for børnene i Korning skoledistrikt.
 
Dialog, ansvar, begejstring og udvikling, gensidighed og risikovillighed er værdier, der er i spil på Korning Skole. Vi er en skole med plads til forskellighed. Vi har skabt et inkluderende læringsmiljø med kvalitet i undervisningen for alle også forskellige kategorier af udsatte børn. Børnene hjælpes til vækst gennem en værdsættende og anerkendende pædagogik.
 
Korning skole er en rummelig skole, som  kan inkludere børn med specielle behov og tilbyde et udvidet forældresamarbejde.
 
Vi forventer at Hedensted Kommune vil medvirke til at fastholde den positive udvikling af landområderne - med Korning Skole og Landsbyhaven som det naturlige omdrejningspunkt. Samtidigt er vi meget glade for den interesse både det politiske udvalg fra børn og unge udvalget og skoleafdelingen har vist Landsbyhaven og Korning Skole ved flere lejligheder i skoleåret 2010 - 2011 
 
Det er Korning Skole og Bestyrelsens forventning, at der følger tilsvarende ressourcer med til disse børn. Med hensyntagen til Korning Skoles størrelse, er det af stor betydning at denne gruppe børn ikke kommer til at udgøre en for stort antal i forhold til det samlede elevantal på Korning Skole. 
 
Bestyrelsen forventer at Landsbyordningen fortsætter i årene fremover, da ordningen fungerer som et godt samlet pædagogisk tilbud til børnene i Korning skoledistrikt og fra andre skoledistrikter i Hedensted Kommune.
 
Bestyrelsen ser positivt på at Hedensted Kommune anerkender behovet for en tilstrækkelig pasningskapacitet i Korning. 
 
Vi har derfor en forventning til forvaltningen om, at den selvfølgelig vil følge op på den positive befolkningstilvækst, i forbindelse med udviklingsplanen for Korning by.