Fremme en refleksiv kultur, der fremmer en skolekultur, der kan være hjælpsom i forhold til implementeringen af inklusionen

 

Vi vil arbejde med en evalueringskultur, der skal støtte ledelse og medarbejdere på Korning Skole og i Landsbyhaven i at gå systemisk til værks med udvalgte fokusområder. Evalueringsværktøjet ”Plexusmodellen” er præsenteret for alle medarbejderne. Den kan både styrke beskrivelsen af det valgte fokus, og følge bevægelsen i udviklingsprocessen og støtte kommunikationen om det valgte fokus.

Vi arbejder videre med  at fremme den refleksive kultur.

 

 

Succeskriterier 2012-2013

 

      Alle arbejder med glæde med en skabelon ”Plexusmodellen” for udvikling og  refleksive processer med udvalgte fokus fra evalueringen.

 

      Alle medarbejder oplever sammenhæng mellem evaluering, kvalitet og udvikling

 

      Plexusmodellen forener det skrappe krav om systematik med virkelighedens krav om overkommelighed i form der støtter kommunikation om udvikling.

 

      Vi fremkalder sammen billeder på den ønskede udvikling ved at drøfte og koble modellens seks kategorier :
- Vision ”det vi ser for os”
- Tegn ”tegn er tegn vi bestemmer på en ønsket udvikling”
- Fokus ”fokusering af opmærksomheden på det udvalgte frem for noget andet”
- Handling ”praksis der forfølger og realiserer visionen”
- Evaluering ”hvad har vi nået med det vi har nået”
- Kontekst ”sammenhængen styrer alt”

 

      Medarbejderne indgår i udviklingsprocessens refleksive sløjfer.

 

      Ovenstående succeskriterier skal i skoleåret 2013 2014 implementeres som værende en mere aktiv del af evalueringskulturen på Korning Skole. Fokusområder vil blive udvalgt på skoleudviklingsdagen den 12.juni 2013 og efterfølgende blive indskrevet her.