-Skolens fysiske rammer
Vi arbejder med at forbedre de fysiske rammer ud fra de givne forudsætninger, og har i høj grad inddraget det udendørsklasserum meget mere.
Vi har fokus på betydningen af rummets indretning i forhold til læringen for den enkelte og fællesskabet. Vi har bla. været et samlet forløb igennem ang. læringsstile og har her arbejdet med de fysiske rammer.
 
Klasse og fag lokalerne indrettes på forskellige måder alt efter hvad indholdet i undervisningen, og klasseledelsen indbyder til. Læringsmiljøet såvel fagligt som socialt er i forkus ved indretningen af lokalerne.
 
Skolen har fået udarbejdet en renoveringsrapport på ligefod med de øvrige skoler i Hedensted Kommune. Den har været til høring i Skolebestyrelsen i marts2009.
 
Ligesom du på www.korningby.dk kan se et forslag til en ny multihal med udnyttelse af gangstier og grønne arealer som nye læringsrum. Dette er et led i landsbyudviklingen  i Korning.