Læsning i 1. klasse: LUS og OS 64
 
 
OS 64 2007 2009    2010    2011      
         
Hurtige og sikre læsere 60%  65 %    70 %    75 %  
Langsomme og delvis sikre 20%  15 %    20 %    20%  
Usikre læsere 20%  20 %    10 %      5 %  
 LUS 80%  84 %    90 %     90%  
 
OS 64 2012 2013 2014  
         
Hurtige og sikre læsere 75% 80 % 100%
Langsomme og delvis sikre 20% 15 % 0%
Usikre læsere  5% 05% 0%
LUS 90% 90 % 100%
 
 

Ved slutningen af 1. klasse:

Punkt 9 – bruger bogstavernes lyde effektivt i læsningen af længere, ukendte ord – har knækket  koden.

 

Korning skole tilrettelægger undervisningen i læsning udfra Hedensted kommunes læsepolitik. Der er udarbejdet en struktur for læsning på Korning Skole med læsestrategier, lydtræning og tilhørende læsebogssystem samtidigt med IT er medtænkt som læremidler på samtlige klassetrin.

Plexus

 
 
KONTEKST
 • Krav om faglig læsning i alle fag
 • Læsere på mange niveauer
 • Mange begynder-læsere
 • Problemer i 4. kl. med forståelseslæsning
 • Implementering af bibliotekar, læsevejleder
 • Styrkelse af faglæreres mulighed for inddragelse af faglig læsning og skrivning i fagene
 • Ny struktur, nye personaler
 • Børnene er ordfattige
 
 
EVALUERING
 • Spørgeskema før/efter børn og voksne
 • Læsetest før/efter
 • Løbende evaluering vha. Lundbergs model
 • Teammøder
 
HANDLING
 • Fagligt læsebånd på tværs af årgange og fag til styrkelse af børnenes ordforråd, læseforståelsesstrategier, viden om verden, tekster og sprog
 • Dialogisk læsebånd til træning og styrkelse af børnenes tale-, skrive og læsekompetence 
 • Faglige teammøder med koordinering og sparring vedr. materialer, strategier, elevudvikling m.m.
 • Niveaudelt bibliotekstid
 • Løbende evaluering af det enkelte barns læseudvikling
 
 
FOKUS
 • Ordforråd
 • Læseforståelsesstrategier
 • Genre
 • Det enkelte barns læseudvikling
 • Teamsamarbejde
 
TEGN
 • Fremgang i LUS
 • Fremgang i læsetest
 • Fokusererede børn og voksne
 • Stigende ro og motivation
 • Eleverne overvåger egen læsning
 • Øget fagligt samarbejde og begyndende faglig sparring
 
VISION
 • 95 % opfylder kommunens fastsatte trinmål for LUS
 • Alle børn læser i kategori A, B eller C
 • Alle børn oplever læseglæde og læseudvikling
 • Alle børn får adgang til redskaber, der hjælper dem i de tekstsvære fag fra 3.-4. kl.
 • Fagsprog er integreret i både børn og voksnes hverdagssprog
 • Børnene læser selvstændigt for at lære og overvåger egen læsning
 • Aktivt bibliotek, skolens centrum
 • Læsevejledning implementeret i hverdagen
 • Stærke faglærere med fælles læsefagligt sprog
 • Faglig læsning og skrivning er integreret i alle fag